Avatar "Нашето дете е част от Kиндер Kодер вече втора година. Той казва: Tам е забавно, приятно и интересно!"."


Деси - майка на Васко

Avatar "Дъщеря ни се интересува от програмиране и продължава да се занимава с него и след курсовете при Вас. Вдъхновили сте я! Продължавайте все така, децата го оценяват!"


Весела - майка на Раис

Kinder Coder е иновативен кръжок по програмиране за деца . 

Инициативата Kinder Coder принадлежи на едно младо семейство и цели да помогне за развиването на дигиталните умения на децата, които след години ще бъдат жизненоважни за професиите на бъдещето. Събуждането на интереса на децата от ранна възраст да бъдат не просто консуматори на технологиите, но и изобретатели и създатели е от изключителна важност. Подобно на изучаването на чужди езици, колкото по-рано започне обучението на детето, толкова по-лесно, бързо и трайно се усвояват новите знания. Чрез специално създадени за деца визуални програми децата усвояват важни принципи при боравенето с компютърните езици инеусетно навлизат в света на програмирането.

Началото 

През лятото на 2018-та KiNDER Coder организира за пръв път в Свиленград полудневни занимания по програмиране на игри и анимации за деца. Събитието се проведе в периода 16 - 27.юли и се прие с огромен ентусиазъм от децата и родителите им, затова в края на месец септември KiNDER Coder поднови заниманията си в Свиленград с нови два курса, а от ноември започнахме да организираме заниманията и в град Пловдив.

Занятията се провеждат в Свиленград на адрес: 

 

Менторите на децата

Недялко Козалиев

Таня Козалиева

бъдете наш приятел и в facebook

пишете ни

За директна връзка с нас:

kinderCoder@abv.bg
0893 466959

© Copyright kindercoder